Privacyverklaring van Jacques Bais – De Netwerker

 

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van de website. Als je niet akkoord gaat met dit privacy statement dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door De Netwerker valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen en is daarom niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Netwerker behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen.

Dit is de privacyverklaring van De Netwerker en haar website.  De Netwerker is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Website.

De Netwerker biedt alle gebruikers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie.

Wij beperken de verwerking van persoonsgegevens via onze websites tot een absoluut minimum en gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Bij verwerking van persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De informatie wordt niet met derden gedeeld, verkocht of ter inzage getoond. In enkele gevallen kan de informatie intern bij De Netwerker gedeeld worden. De Netwerker verplicht zich de regels van de privacy statement na te leven om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Voor welke doeleinden gebruikt De NETWERKER UW gegevens?

Door de aard van onze dienstverlening beschikt de Netwerker over bepaalde gegevens van u. Hieronder geven wij u informatie over de doeleinden waarvoor de Netwerker deze gegevens verwerkt. Voor de duidelijkheid maken we een onderscheid tussen uw ‘persoonsgegevens’ en uw ‘verkeersgegevens’.

Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres) voor de volgende doeleinden:

  • Het technisch mogelijk maken van de diensten die via de website worden aangeboden;
  • Het beheer van de diensten die via de website worden aangeboden en het optimaliseren van die diensten;
  • Het accepteren van uw aanvraag voor een account op de website.
  • Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging, risicobeperking, integriteitonderzoek, bestrijding van misbruik van de website en de diensten die via de website worden aangeboden en uitbreiding en verbetering van dienstverlening.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichte opslag van uw persoonsgegevens voor een bepaalde wettelijk voorgeschreven periode en de verstrekking van die gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.
  • Het (in beperkte mate) aan u verzenden van elektronische berichten met aanbiedingen voor en informatie over producten en diensten van de Netwerker.

Verkeersgegevens
Wij verwerken uw verkeersgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het optimaliseren van de diensten die op de website worden aangeboden;
  • Ten behoeve van de opsporing en bestrijden van misbruik van de Website en de diensten die via de website worden aangeboden;
  • Ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichte opslag van uw verkeersgegevens voor een bepaalde wettelijk voorgeschreven periode.

Hoe lang bewaart De NETWERKER UW gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. In het geval van de wettelijke verplichte opslag van persoons- en verkeersgegevens bewaren wij uw gegevens maximaal voor de wettelijk verplicht gestelde periode.

Beveiliging van uw gegevens

De Netwerker draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

De NETWERKER MAAKT geen gebruik van “cookies”

Cookies: Een methode die op veel internetpagina’s wordt gebruikt om deze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) “cookies”.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Vrijwel alle toonaangevende sites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s verschaffen zij nuttige informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor optimalisatie van de dienstverlening op het internet. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen.

Voor statistische doeleinden en om de dienstverlening van onze nieuwsbrief te verbeteren wordt gebruik gemaakt van de feedback van de lezers, te weten of de nieuwsbrief is gelezen en op welke link er is geklikt, het laatste om de inhoud van de nieuwsbrief voor de lezers aantrekkelijk te houden.

Als de Netwerker in de toekomst gebruik gaat maken van “cookies” wordt u via e-mail hierover geïnformeerd.

Contactgegevens voor vragen over onze privacyverklaring.

Bij vragen kunt u met ons opnemen via e-mail: jacquesbais@outlook.com